Inteligencja w Polsce jest niewygodna, za dużo mówi, za dużo chce. Masową zagładę ludzi wykształconych w Polsce rozpoczął Hitler, później z uporczywością kontynuował Stalin. A teraz w ” wolnej IV RP” nadal obowiązuje Instrukcja NKWD.
Instrukcja NKWD. Dla ambasad radzieckich w państwach Europy Środkowej i Wschodniej.

Moskwa. 2.06.1947. KAA/OC113Instrukcja NK/003/47.

Należy zwrócić szczególną uwagę na ludzi….

9. Doprowadzić do tego, aby pracownicy na stanowiskach państwowych( z wyjątkiem służb ścigania i pracowników przemysłu wydobywniczego) otrzymywali niskie pobory, dotyczy to w szczególności służby zdrowia, pracowników oświaty………

instrukcja-nkwd.jpg

A jakie są aktualne propozycje:

1. Zakazać wszystkich strajków i demonstracji lekarzom, rozwiązać ich samorządy i zwiazki zawodowe.

2. Obebrać im paszporty i zakazać im opuszczania Polski.

3. Nakazać im zwrócić pieniądze za wykształcenie.

4. Zabronić im nauki języków obcych bez zezwolenia MSWi A.

5. Powołać wszystkich leakrzy do wojska i zdegradować do szeregowców bo nie starczy na pensje dla oficertów- lekarzy- przecież nie ma pieniędzy.

6. Lekarze specjaliści niech nadal pracują po 300-400 godz w miesiącu i zarabiają po 25 latach nauki jak pomocnik murarza.

7. W Polsce są ważniejsze potrzeby niż zdrowie jego obywateli.