02 stycznia 2010

KŁOPOTOWSKIEGO WIZJE SZTUKI

Według K. Kłopotowskiego, prawdziwa SZTUKA jest tylko wówczas, gdy wychodzi z umysłów ludzi chorych psychicznie, alkoholików, narkomanów i z zaburzeniami osobowości. Praca na materii psychiki ludzkiej nie jest bowiem możliwa bez narkotyzowania się i alkoholizowania.
Żeby tworzyć wybitne dzieła, trzeba mieć najpierw nieźle "narąbane w mózgu"...
Brak komentarzy: