10 czerwca 2010

PATRIOTYZM A NACJONALIZM

Czym różni się patriotyzm od nacjonalizmu? 

Patriotyzm, to zdolność do kochania nie tylko wyimaginowanego ideału, lecz zdolność do kochania REALNYCH CZŁONKÓW RODZINY własnego kraju. To także zdolność do akceptacji różnić, indywidualności i odrębności każdego z nas. Na tym polega patriotyzm i na tym polega demokracja.

Patriotyzm to przeciwieństwo infantylnej podejrzliwości, nieufności i nienawiści do wyimaginowanego wroga. 

Patriotyzm, to zdolność do funkcjonowania zgodnie z zasadą rzeczywistości, a nie funkcjonowania zgodnie z jakimiś fantazjami. 

Patriotyzm, to pokój wewnętrzny i poczucie wolności. Czym więcej w nas wewnętrznej wolności, tym więcej w nas zgody na odmienność i indywidualność. 

Wszystko, co jest przeciwieństwem tego co powyżej, można zaliczyć do NACJONALIZMU...wewnętrznego i zewnętrznego...

Brak komentarzy: